UNICEF'ten düzenli haber almak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz

Türkiye'de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2011

Çocuk ve kadınların içinde bulundukları durumunu analiz etmek UNICEF’in dünya çapındaki faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. UNICEF’in çalışma yaptığı her ülkede böyle bir durum analizi düzenli olarak yapılmaktadır. Genellikle beş yılda bir yapılan bu analiz, UNICEF’in o ülkenin hükümeti ile bir sonraki  beş yıl boyunca uygulayacağı işbirliği programının hazırlanmasında kullanılmakta, daha sonra da periyodik olarak güncellenebilmektedir. 

Ulusal istatistiki verilerle diðer mevcut bilgilere dayalý olarak hazırlanan ve Türkiye’de Çocukların Durumu Analizi adını verdiğimiz bu belgede, Türkiye’de bulunan ve yaşları 0 ile 18 yaş arasında olan insanların yaşam şartlarının özetlenmesi amaçlanmaktadır. Örneğin, Türkiye’deki çocuklarýn ne ölçüde sağlıklı, iyi beslenmiş ve bakımlı oldukları, bütün ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı, okul hayatlarının nasil geçtiği, hangi fırsatlardan yararlanıp hangi tehlikelerle karşı karşıya geldikleri, ve onları desteklemek için ne gibi yasalar, politikalar ve hizmetlerin yürürlükte olduğu ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Kısacası, Türkiye’de Çocukların Durumu Analizi, Türkiye’nin çocuklarının ne oranda BM Çocuk Hakları Sözleşmeşi’nde yer alan haklardan faydalanabildiklerini irdelemektedir. Bu çalışmanın, UNICEF’in faaliyetlerine yol göstermenin yanı sıra, çocuklarla ilgili birçok konuda bilgi ve duyarlılık artırarak geleceğin çocuklarının iyiliğini sağlayacak politikalar ve uygulamaların hayata geçirilmesine katkıda bulunacağını umarız.

UNICEF Türkiye, Türkiye’de Çocukların Durumu Analizi ile ilgili tüm görüş ve önerilerinizi beklemektedir. Yeni çıkabilecek ve çalışmanın güncellenmesinde yararlanılabilecek veri, araştırma veya analizler hakkındaki bilgi paylaşımınız bizi ayrıca mutlu edecektir. İletişim için: ankara@unicef.org